SDPA


สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

พม.เตรียมแผนอำนวยความสะดวกยกระดับชีวิตผู้พิการ ผุดไอเดียรถแทกซี่เป็นทางเลือกการเดินทาง

AddThis Social Bookmark Button

พม.เตรียมแผนอำนวยความสะดวกยกระดับชีวิตผู้พิการ ผุดไอเดียรถแทกซี่เป็นทางเลือกการเดินทาง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

เมื่อวันที่ (27 พ.ค. 58) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ศปก.พม.)ครั้งที่ ๑๖๔/๕๗-๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) ชานต่ำ และเปิดการอบรมมาตรฐานและแนวทางการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสภาพปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการในพื้นที่ต้นแบบ รวมถึงศึกษาความเหมาะสมกับลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานป้ายหยุดรถประจำทาง ทางเดินทางเท้า ถนนทางลาดเชิงสะพานของคนพิการและคนทุกกลุ่ม ให้สามารถดำรงชีวิตอิสระและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้

ทั้งนี้ ตนขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติในสังคมได้ พร้อมกันนี้ ตนได้เสนอแนวคิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการให้บริการรถแท็กซี่เพื่อคนพิการ ซึ่งน่าจะเป็นการบริการทางเลือกใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ เพื่อขจัดอุปสรรคเรื่องการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งให้สามารถบริการแก่ประชาชนทั่วไปได้เช่นกัน

ขอบคุณ... http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=66964&t=news

ก.ย.นี้ คนพิการขึ้นรถไฟฟ้า บางใหญ่ฟรี

AddThis Social Bookmark Button

เช็คความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อ-บางใหญ่เสร็จกว่า80% มั่นใจเปิดทดสอบเดินรถได้ก.ย.นี้ ยันมีสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการเพียบแถมให้ขึ้นฟรีไม่เก็บตังค์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.พ.58ที่สถานีเตาปูนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ) นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคมของสถานีพระนั่งเกล้า สถานีตลาดบางใหญ่ และสถานีคลองบางไผ่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการในความรับผิดชอบของรฟม.อีกด้วย        นายพงษ์ไชย กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานี ว่า จากที่ดูในภาพรวมและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนั้นขณะนี้ทางรฟม.มีความพร้อมรองรับผู้พิการประมาณ80% ซึ่งก็มีความพร้อมอยู่พอสมควร ขาดเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องของสัญญาณเตือนทางเดินระหว่างที่เข้าสู่ตัวรถ ซึ่งมีเพียงสัญลักษณ์เตือนเมื่อจะถึงรางรถไฟเท่านั้นแต่ยังขาดสัญญาณเตือนเมื่อประตูเปิดให้เข้าสู่ขบวนรถ ส่วนทางเดินขึ้นสู่ตัวสถานีนั้นพบว่าสถานียังไม่มีทางลาดรองรับสำหรับให้ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ใช้ และในส่วนของห้องน้ำสำหรับคนพิการนั้นมีขนาดที่กว้างสามารถให้รถวีลแชร์เข้าใช้ได้แต่อยากให้เพิ่มในส่วนของเตียงสำหรับเปลี่ยนผ้าออปสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้รฟม.จะไม่มีการเก็บค่าโดยสารผู้พิการ ผู้พิการสามารถใช้บริการได้ฟรีตลอดสาย     ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเพราะทางกระทรวงคมนาคมเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับผู้พิการเป็นหลักและต้องให้ผู้พิการสามารถใช้ได้สะดวกสูงสุดส่วนการปรับปรุงนั้นทางรฟม.จะทำการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ100%ก่อนการทดลองเดินรถในเดือน กันยายน ปี58 และจะเปิดทดสอบระบบการเดินรถฟรีต่ออีก 6 เดือนซึ่งคาดจะเปิดการให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบภายในปลายปี59 นี้     ทางด้านนายวิเชียร หัสถาดล ผู้พิการที่ทดลองใช้บริการในวันนี้เปิดเผยว่า ตนรู้สึกพึงพอใจที่ทางรฟม.และกระทรวงคมนาคมให้ความสนใจและใส่ใจถึงความสะดวกในการใช้บริการเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเวลาจะเดินทางไปไหนไม่ค่อยได้รับความสะดวกในการเดินทางเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ใช้บริการแต่วันนี้เมื่อได้ทำการทดลองใช้รู้สึกดีใจที่ตนและผู้พิการคนอื่นๆจะได้ใช้การเดินทางเท่าเทียมกับคนอื่นๆ.มื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.พ.58ที่สถานีเตาปูนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ) นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคมของสถานีพระนั่งเกล้า สถานีตลาดบางใหญ่ และสถานีคลองบางไผ่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการในความรับผิดชอบของรฟม.อีกด้วย

นายพงษ์ไชย กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานี ว่า จากที่ดูในภาพรวมและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนั้นขณะนี้ทางรฟม.มีความพร้อมรองรับผู้พิการประมาณ80% ซึ่งก็มีความพร้อมอยู่พอสมควร ขาดเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องของสัญญาณเตือนทางเดินระหว่างที่เข้าสู่ตัวรถ ซึ่งมีเพียงสัญลักษณ์เตือนเมื่อจะถึงรางรถไฟเท่านั้นแต่ยังขาดสัญญาณเตือนเมื่อประตูเปิดให้เข้าสู่ขบวนรถ ส่วนทางเดินขึ้นสู่ตัวสถานีนั้นพบว่าสถานียังไม่มีทางลาดรองรับสำหรับให้ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ใช้ และในส่วนของห้องน้ำสำหรับคนพิการนั้นมีขนาดที่กว้างสามารถให้รถวีลแชร์เข้าใช้ได้แต่อยากให้เพิ่มในส่วนของเตียงสำหรับเปลี่ยนผ้าออปสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้รฟม.จะไม่มีการเก็บค่าโดยสารผู้พิการ ผู้พิการสามารถใช้บริการได้ฟรีตลอดสาย

ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเพราะทางกระทรวงคมนาคมเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับผู้พิการเป็นหลักและต้องให้ผู้พิการสามารถใช้ได้สะดวกสูงสุดส่วนการปรับปรุงนั้นทางรฟม.จะทำการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ100%ก่อนการทดลองเดินรถในเดือน กันยายน ปี58 และจะเปิดทดสอบระบบการเดินรถฟรีต่ออีก 6 เดือนซึ่งคาดจะเปิดการให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบภายในปลายปี59 นี้   ทางด้านนายวิเชียร หัสถาดล ผู้พิการที่ทดลองใช้บริการในวันนี้เปิดเผยว่า ตนรู้สึกพึงพอใจที่ทางรฟม.และกระทรวงคมนาคมให้ความสนใจและใส่ใจถึงความสะดวกในการใช้บริการเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเวลาจะเดินทางไปไหนไม่ค่อยได้รับความสะดวกในการเดินทางเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ใช้บริการแต่วันนี้เมื่อได้ทำการทดลองใช้รู้สึกดีใจที่ตนและผู้พิการคนอื่นๆจะได้ใช้การเดินทางเท่าเทียมกับคนอื่นๆ.

วันจันทร์ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:29 น.ที่มา:http://www.dailynews.co.th/

รองปลัดคมนาคมจี้ รฟม.ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของรถไฟฟ้าสายสีม่วงสำหรับคนพิการ

AddThis Social Bookmark Button
เร่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้าสีม่วงเพื่อคนพิการ

รองปลัดคมนาคมจี้ รฟม.ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของรถไฟฟ้าสายสีม่วงสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติมบางจุด เช่น จุดจอดรถส่งผู้พิการ ส่วนภาพรวมน่าพอใจ มั่นใจเสร็จก่อนเปิดทดสอบกลางปี 58  
       
       นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วานนี้ (9 ก.พ.) ว่า ในภาพรวมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้สะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ภายในสถานีรถไฟฟ้าอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น จุดเชื่อมต่อทางลาดชันกับลิฟต์โดยสาร, จุดจอดรถส่งผู้พิการ, การติดตั้งป้ายบอกทาง และจุดสำคัญช่วยเตือนที่เป็นจุดอันตรายระหว่างทางเดินที่จะเข้าสู่ประตูรถไฟฟ้า ส่วนที่นั่งในห้องน้ำมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งได้ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดำเนินการติดตั้งหรือก่อสร้างเพิ่มให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการทดสอบการเดินรถในช่วงกลางปี 2558 
       
       ทั้งนี้ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งในอาคารสถานที่ รวมถึงในยานพาหนะนั้นจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม  เนื่องจากมีกฎหมายที่ออกมารองรับ ดังนั้นเมื่อมีการก่อสร้างแล้ว สิ่งสำคัญคือผู้พิการจะต้องสามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการอย่างแท้จริง และคุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าหากระบบขนส่งสาธารณะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน จะทำให้ผู้พิการหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นแน่นอน
       
       อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ) ได้มีตัวแทนจากผู้พิการทางขาและสายตาจากมูลนิธิคนพิการไทย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมตรวจสอบภายในสถานีรถไฟฟ้าด้วย โดยมีการตรวจสอบที่สถานีเตาปูนและสถานีบางซ่อน สถานีพระนั่งเกล้า สถานีตลาดบางใหญ่ และสถานีคลองบางไผ่ 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ศาลสั่ง กทม. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ทุกสถานีบีทีเอส

AddThis Social Bookmark Button

คนพิการเฮ! ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน กทม. ละเลย ก.ม.อำนวยความสะดวกคนพิการ นาน 6 ปี สั่งผู้ว่าฯ กทม.เร่งจัด ให้ผู้ทุพพลภาพใช้บีทีเอสได้ทุกสถานีใน 1 ปี "สุภรธรรม" เตรียมนำคำสั่งศาลหารือระบบมวลชนอื่น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ

แนวทางการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ปี 2554 – 2558

AddThis Social Bookmark Button

คนพิการ กับ การพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

และบริการเพื่อสังคม ปี 2554 - 2558

โดย พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย..........................................................................................................................................................

ในการระดมความเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ปี 2554 – 2558 โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) มูลนิธิพัฒนา
คนพิการไทยได้นำเสนอความเห็นเพื่อสนับสนุนให้ “คนพิการ” เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้

1. การกำหนดขอบเขตของบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน หมายความ ว่าการบริการการสื่อสารทางไกลในทุกรูปแบบ (วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ )อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม ทันสมัย และเป็นสากล โดยคนทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการบริการอุปกรณ์ปลายทาง ซอฟต์แวร์ ส่วน ประกอบอื่นๆ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล รวมถึง สถานที่บริการหรือติดต่อประสานงานซึ่งออกแบบอย่างเป็นธรรมให้ทุกคน รวมถึงคนพิการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้า : 1 of 5

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »